Home

Pierre Palla Concertorgel

Het concert van Berry van Berkum & Hans Kraaijeveld van 23 september gaat vanwege onvoorziene omstandigheden niet door.
Het concert wordt doorgeschoven naar volgend jaar.