Pierre Palla speelt Poème van Zdenek Fibich op het AVRO Concertorgel (1947)