ANBI

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. het in het jaar negentienhonderd zesendertig (1936) in de AVRO-studio gebouwde en vele jaren door Pierre Palla bespeelde concertorgel te restaureren en in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum (hierna te noemen: MCO) te plaatsen;
  2. het Pierre Palla Concertorgel (hierna te noemen: het orgel) in het MCO voor een breed publiek te laten functioneren;
  3. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan

Als eerste stap heeft de stichting alle door het Rijk als rijksmonument beschermde orgelonderdelen en - materialen veiliggesteld. De materialen zijn aangekocht. Vervolgens is het materiaal ontdaan van asbest en ordentelijk opgeslagen in de opslagplaats van de orgelmaker.
Als tweede stap wil de stichting het Pierre Palla Concertorgel laten restaureren en vervolgens laten herbouwen in Studio 1 van het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum.
Als derde stap wil de stichting het Pierre Palla Concertorgel beheren, onderhouden en (in goede samenwerking met het Muziekcentrum van de Omroep) gebruiken als concertinstrument, zowel afzonderlijk als in combinatie met orkesten en ensembles.

Bestuur Stichting Pierre Palla Concertorgel

R. van Bokhorst, voorzitter
A. den Dikken, secretaris
U. Heinsman, penningmeester
H.C. Heerschop, bestuurslid
C. van der Poel, bestuurslid

De bestuursleden worden voor hun werkzaamheden niet beloond.

ANBI

Stichtig Pierre Palla Concertorgel heeft de status van een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI-gegevens

Contactgegevens Stichting Pierre Palla Concertorgel
Secretariaat:
Tel:
E-mail: info@pierrepallaconcertorgel.nl
Postadres: Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum
Bankrekening: NL72 RABO 0175 2509 87
KVK nummer: 56452462
RSIN-nummer: 852132074
Culturele ANBI-nummer: 85406

Op grond van de richtlijnen en wetgeving inzake ANBI kunt u hieronder de volgende openbare informatie van stichting Pierre Palla Concertorgel raadplegen:

Actueel jaarverslag

Afgelopen jaren: