bestelformulier

Error: Invalid Frontmatter

Path: /home/u8129p64929/domains/pierrepallaconcertorgel.nl/public_html/user/pages/06.over-ons/04.bestelformulier/form.md

Failed to read /home/u8129p64929/domains/pierrepallaconcertorgel.nl/public_html/user/pages/06.over-ons/04.bestelformulier/form.md: A YAML file cannot contain tabs as indentation at line 37 (near " -").

---
title: Bestelformulier
hide_git_sync_repo_link: false
aura:
  pagetype: website
form:
  name: bestel-form
  fields:
    -
      name: naam
      label: Naam
      placeholder: 'Uw naam'
      autofocus: 'on'
      autocomplete: 'on'
      type: text
      validate:
        required: true
        message: 'Vul uw naam in'
    -
      name: veld1
      type: honeypot
    -
      name: adres
      label: Adres
      placeholder: 'Straat en huisnummer (en huisletter)'
      type: text
      validate:
        required: true
        message: 'Vul uw straat huisnummer / huisletter in!'
    -
      name: postcodeplaats
      label: 'Postcode en plaats'
      placeholder: 'Postcode en plaats'
      type: text
      validate:
        required: true
        message: 'Vul uw postcode en plaats in!'
    -
      name: veld2
      type: honeypot
    -
      name: email
      label: E-mailadres
      placeholder: 'Het e-mailadres voor bevestiging en betaalinstructie.'
      type: email
      validate:
        required: true
        message: 'Vul uw e-mailadres in voor bevestiging en betaalinstructie.'
    -
      name: product
      label: Uitgave
      type: radio
      default: 'Boek Pierre Palla Concertorgel, redactie - Cor L. Doesburg, prijs - € 32,27 incl. verzendkosten'
      options:
        'Boek Pierre Palla Concertorgel, redactie - Cor L. Doesburg, prijs - € 32,27 incl. verzendkosten': 'Boek Pierre Palla Concertorgel, redactie: Cor L. Doesburg, prijs: € 32,27 incl. verzendkosten'
      validate:
        required: true
        message: 'Maak een keuze uit de lijst!'
    -
      test: null
      type: display
      size: large
      outerclasses: testclass
      label: 'Betaling:'
      markdown: true
      content: 'Gelieve het verschuldigde bedrag over te maken aan Stichting Pierre Palla Concertorgel, NL72 RABO 0175 2509 87 o.v.v. ''Boek Pierre Palla'''
    -
      name: opmerkingen
      label: 'Eventuele opmerkingen'
      size: large
      placeholder: 'Eventuele opmerkingen over verzending van uw bestelling'
      type: textarea
  buttons:
    -
      type: submit
      value: Verzend
  process:
    -
      email:
        from: '{{ config.plugins.email.from }}'
        to:
          - '{{ form.value.email|e }}'
          - '{{ config.plugins.email.to }}'
        subject: 'Bevestiging bestelling boek Pierre Palla Concertorgel'
        body: 'Geachte bezoeker van onze website,<br /><br />Hartelijk dank voor uw bestelling.<br /><br />Na ontvangst van uw betaling zullen we uw bestelling zo snel mogelijk zenden aan:<br /><br /> {% include ''forms/data.html.twig'' %} <br />Betaalinstructie: betaling op IBAN NL72 RABO 0175 2509 87 t.n.v. Stichting Pierre Palla Concertorgel o.v.v. ''Boek Pierre Palla''.<br /><br /><br />Wij wensen u veel plezier met uw aankoop en hopen u snel te mogen begroeten bij een van onze concerten.<br /><br />Met vriendelijke groet,<br /><br />Stichting Pierre Palla Concertorgel'
    -
      save:
        fileprefix: bestelformulier-
        dateformat: Ymd-His-u
        extension: txt
        body: '{% include ''forms/data.txt.twig'' %}'
    -
      message: 'Hartelijk dank voor uw bestelling {{ form.value.naam|e }}!<br />Een bevestigingsmail met alle informatie en betaalinstructie is naar u onderweg.<br /><br />Stichting Pierre Palla Concertorgel'
    -
      display: thankyou
---