Doneer

Doneren

Waardeer onze online uitzendingen en publicatie met een financiële bijdrage!


In deze coronatijd waarin we noodgedwongen minder/geen bezoekers kunnen toelaten kunnen we uw 'steuntje in de rug' in de vorm van een donatie goed gebruiken.
Stichting Pierre Palla Concertorgel heeft de status van een culturele ANBI (Culturele ANBI-nummer: 85406), dit betekent dat uw gift/donatie aan onze stichting aftrekbaar is van de belasting!

Via iDEAL


Via deze link:
Donatie

Of via deze qr-code:

Via overschrijving

U kunt uw donatie (richtbedrag € 7,50 pp.) ook overschrijven naar: NL72 RABO 0175 2509 87 t.n.v. Stichting Pierre Palla Concertorgel te Hilversum.

Al uw financiële bijdragen komen ten goede aan de instandhouding van, en het organiseren van concerten en online uitzendingen op het Pierre Palla Concertorgel.