De AVRO-tijd

De AVRO-tijd

De AVRO startte in 1934 met de bouw van een nieuwe studio en de firma Standaart kreeg de opdracht er twee grote orgels voor te bouwen, voor klassiek als populair werk. Tijdens de bouw van de orgels ging Standaart echter failliet. De opdracht ging over naar de Engelse firma Compton die - met gebruikmaking van het materiaal van Standaart - op eigen Compton-techniek – de orgels in de studio bouwde. Palla heeft er vele jaren successen gekend bij de AVRO. Hij was vaak op de radio. Zo begeleidde hij van 1937 tot aan zijn pensionering in 1967 het kinderprogramma ‘Het klokje van zeven uur en dus ...’, een voorloper van de Fabeltjeskrant en Sesamstraat. Vele artiesten lieten zich ook graag door Palla begeleiden, van Tauber tot Krebbers, van Aafje Heynis tot Mieke Telkamp. Daarmee wordt aangegeven hoe veelzijdig Palla was. Hij begeleidde ook koren als Pro Musica en hij was verbonden aan diverse andere muziekgezelschappen. Hij had ook zijn eigen muziekgezelschap: De Palladians. Palla was een harde werker.

Palla ging in 1967 met pensioen. Niet om helemaal te stoppen, hij zou doorwerken als freelancer. Hij verhuisde terug naar zijn geliefde Limburg. Daar moest hij het rustig aan doen omdat hij last had van z’n arm dat hij wijtte aan de verhuizing, het zou wel overgaan. De pastoor had al gevraagd met het kerkkoor een concert te doen. De uitnodiging nam hij graag aan, als het weer beter was met zijn arm. Het is zover niet gekomen. Met aan zijn rechterarm een ongeneeslijke verlamming heeft hij de strijd moeten opgegeven. Palla overleed in het ziekenhuis in Heerlen op 11 december 1968. Nederland verloor een veelzijdig musicus.

Auteur: Peter Koppe
Een nog uitgebreider verhaal over Pierre Palla en veel informatie over het orgel kunt u lezen in het boek Pierre Palla Concertorgel.
Deze uitgave, geschreven onder redactie van Cor Doesburg, is uitsluitend in of via het MCO verkrijgbaar.

Pierre Palla aan het AVRO concertorgel
Pierre Palla aan het AVRO concertorgel

Amsterdam